یكی از دغدغه های مهندسین صنعت گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع كشور انتخاب بهینه تجهیزات می باشد كه از آن جمله می توان انتخاب  تجهیزات سرمایشی را نام برد.  متاسفانه بسیاری از مهندسین این صنعت براین باور هستند كه چیلر های جذبی با سوخت گاز طبیعی بهترین گزینه برای سیستم سرمایش می باشد وبدون تجزیه و تحلیل مصرف انرژی  سراغ اینگونه تجهیزات می روند.این نوع تفكر ناشی از ارزان بودن گاز طبیعی در كشور می باشد در حالی كه اگر قانون هدفمند كردن یارانه ها ، كه یك امر بلامنازع است  و دیر یازود  اجرا خواهد گردید ، عملی شود به سادگی نمی توان از این نوع چیلر ها استفاده نمود .در این مقاله   چیلر های جذبی  با سوخت گاز طبیعی را با چیلر های برقی از دیدگاه مصرف انرژی  مقایسه می نماییم . قیمت صادرات گاز طبیعی به ازای هر مترمكعب معادل 1،500 تا 2،000  ریال می باشد و قیمت تمام شده برق به ازای هر كیلووات ساعت 800 تا 1،000 ریال است باتوجه به ضرایب عملكرد چیلرها هزینه انرژی به ازای هر تن ساعت سرمایش تولید شده از برق 400 الی 450 ریال و به ازای هر تن  ساعت سرمایش تولید شده با گاز طبیعی 500 الی 650 ریال خواهد شد.